KINDEREN GELUKKIGER MET VOLLE SPAARPOT DAN SPULLEN

Kinderen Zuid-Holland: ‘Liever verdienen dan krijgen’

Rotterdam, 27 maart 2017 – Uit onderzoek van Deloitte onder ruim 500 kinderen blijkt dat 66 procent van de jongens in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar vindt dat geld gelukkig maakt. Bij meisjes ligt dit percentage veel lager (49%). Opvallend is dat kinderen uit Zuid-Holland vaker dan gemiddeld Nederland aangeven liever zelf hun geld verdienen dan dat ze het zomaar krijgen (84% vs. 77%). Ook zegt maar liefst driekwart van de Nederlandse kinderen liever een volle spaarpot te hebben dan veel spullen. Deloitte initieerde het onderzoek in het kader van de Week van het Geld, die vandaag van start gaat (27 t/m 31 maart). Om kinderen bewust met geld om te leren gaan verzorgt de organisatie dit jaar voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen, waar duizenden kinderen aan deelnemen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 76 procent van de kinderen tussen de tien en twaalf jaar zakgeld krijgt. Gemiddeld krijgen zij 13 euro zakgeld per maand. Kinderen blijken fanatieke spaarders, want 80 procent geeft aan te sparen. Ze sparen gemiddeld 9 euro per maand. Het merendeel van de kinderen (88%) vindt het belangrijk om te sparen, omdat ze geld willen hebben voor later (51%), ze dan iets duurs kunnen kopen (41%) en leuke dingen kunnen doen (37%).

Kinderen Zuid-Holland alert op vloggers

Niet alleen vriendjes en vriendinnetjes (59%) en reclame (58%) inspireren kinderen uit Zuid-Holland om producten te kopen, ook vloggers (21%) blijken een belangrijke inspiratiebron voor hen. Vloggers inspireren Zuid-Hollandse kids met name om computergames te kopen, smartphones, tablets, kleding en schoenen en sieraden. Ondanks alle inspiratie blijft het overgrote deel van de kinderen uit Zuid-Holland alert; negen op de tien weet dat vloggers worden betaald om in video’s producten te laten zien.

Verder blijkt uit het onderzoek dat:  

  • kinderen uit Zuid-Holland vinden dat geld gelukkig maakt omdat ze dan alle leuke dingen kunnen doen die ze willen (56%) en ze dan alles kunnen kopen wat ze willen (46%);
  • 47 procent van de kinderen uit Zuid-Holland zich rijk voelt als ze gezond zijn. Voor gemiddeld Nederland is dat 39 procent.
  • 59 procent van de kinderen uit Zuid-Holland liever hun leven lang een vast bedrag per maand krijgt, dan 1 miljoen euro in één keer;
  • bijna de helft van alle kinderen uit Zuid-Holland weleens iets online koopt.

Over het Nationaal Geldexamen 

De Week van het Geld is een jaarlijks initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats van 27 tot en met 31 maart.  Dit jaar faciliteert Deloitte voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen tijdens deze week. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs. Meer informatie over het Nationaal Geldexamen is beschikbaar via: www.geldexamen.nl.

NOOT VOOR REDACTIE

Voor meer informatie over het onderzoek neem contact op met Merktroubadour Hanne Gerhards via hanne@merktroubadour.nl of telefonisch via +31 611951893. Beelden in deze pressroom zijn rechtenvrij te gebruiken voor publicatie. 

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van Deloitte uitgevoerd onder 521 Nederlandse kinderen van tien, elf en twaalf jaar oud. Het onderzoek is uitgevoerd door Novio Research in februari 2017 en is representatief op leeftijd en geslacht. Novio Research werkt uitsluitend met gecertificeerde (internationale) onderzoeks- en veldwerkbureaus die zich committeren aan Esomar-richtlijnen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoeksassociatie (MOA). Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de dataverzameling.

Download PDF
Download PDF
news