KINDEREN GELUKKIGER MET VOLLE SPAARPOT DAN SPULLEN

Jongens: 'Geld maakt gelukkig'

Uit onderzoek van Deloitte onder ruim 500 kinderen blijkt dat 66 procent van de jongens in de leeftijd van tien tot en met twaalf jaar vindt dat geld gelukkig maakt. Bij meisjes ligt dit percentage veel lager (49%). Ook zegt maar liefst driekwart van de Nederlandse kinderen (75%) liever een volle spaarpot te hebben dan veel spullen. Deloitte initieerde het onderzoek in het kader van de Week van het Geld, die vandaag van start gaat (27 t/m 31 maart). Om kinderen bewust met geld om te leren gaan verzorgt de organisatie dit jaar voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen, waar duizenden kinderen aan deelnemen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 76 procent van de kinderen tussen de tien en twaalf jaar zakgeld krijgt. Gemiddeld krijgen zij 13 euro zakgeld per maand. Kinderen blijken fanatieke spaarders, want 80 procent geeft aan te sparen. Ze sparen gemiddeld 9 euro per maand. Het merendeel van de kinderen (88%) vindt het belangrijk om te sparen, omdat ze geld willen hebben voor later (51%), ze dan iets duurs kunnen kopen (41%) en leuke dingen kunnen doen (37%).

Kinderen alert op vloggers

Niet alleen vriendjes en vriendinnetjes (50%) en reclame (42%) inspireren kinderen om producten te kopen, ook vloggers (20%) blijken een belangrijke inspiratiebron. De invloed van vloggers verschilt per leeftijd: met name twaalfjarigen laten zich beïnvloeden door vloggers (25%); elfjarigen (18%) en tienjarigen (18%) in mindere mate. Vloggers inspireren kids met name om computergames te kopen, maar ook kleding, schoenen en sieraden en gadgets zoals iPad’s en smartphones. Ondanks alle inspiratie blijft het overgrote deel van de kinderen alert; negen op de tien kinderen weet dat vloggers geld krijgen voor het promoten van producten.

Verder blijkt uit het onderzoek dat:

  • kinderen vinden dat geld gelukkig maakt omdat ze dan alle leuke dingen kunnen doen die ze willen (58%) en ze dan alles kunnen kopen wat ze willen (53%);
  • 39 procent van de kinderen zich rijk voelt als ze gezond zijn;
  • 4 procent liever hun leven lang een vast bedrag krijgt per maand dan 1 miljoen euro in één keer;
  • bijna de helft van de kinderen weleens iets online koopt;
  • 77 procent liever zelf hun geld verdient dan dat ze het van iemand krijgen.

Over het Nationaal Geldexamen 

De Week van het Geld is een jaarlijks initiatief van het platform Wijzer in Geldzaken en vindt plaats van 27 tot en met 31 maart.  Dit jaar faciliteert Deloitte voor de zesde keer het Nationaal Geldexamen tijdens deze week. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs. Meer informatie over het Nationaal Geldexamen is beschikbaar via: www.geldexamen.nl.

NOOT VOOR REDACTIE

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Merktroubadour Hanne Gerhards via hanne@merktroubadour.nl of telefonisch via +316 11 95 18 93. Onderstaande infographics zijn bij publicatie rechtenvrij te gebruiken. 

Persuitnodiging: Burgemeester Aboutaleb reikt diploma’s geldexamen uit

Vandaag om 14:15u reikt Burgemeester Aboutaleb diploma’s uit aan zo’n 80 Rotterdamse basisscholieren die deelnemen aan het Nationaal Geldexamen. Wij nodigen u exclusief uit om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn. Tevens benoemt de burgemeester een van de deelnemers tot mini-minister van Financiën van stadsregio Rotterdam. Aanmelden kan door een mail te sturen naar hanne@merktroubadour.nl.

Details persevent

Wat: Uitreiking diploma’s Nationaal Geldexamen

Door: Burgemeester Aboutaleb

Waar: Wilhelminakade 1, Rotterdam

Wanneer: Maandag 27 maart

Aanvang: 13:00u

Einde: 15:15u

Persaccreditatie: hanne@merktroubadour.nl

Contactpersoon: Hanne Gerhards, 06 11 95 18 93

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van Deloitte uitgevoerd onder 521 Nederlandse kinderen van tien, elf en twaalf jaar oud. Het onderzoek is uitgevoerd door Novio Research in februari 2017 en is representatief op leeftijd en geslacht. Novio Research werkt uitsluitend met gecertificeerde (internationale) onderzoeks- en veldwerkbureaus die zich committeren aan Esomar-richtlijnen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoeksassociatie (MOA). Dit borgt de garantie voor onafhankelijkheid en kwaliteit van de dataverzameling.

Download PDF
Download PDF
news